Sinds kort proberen we regelmatig een uurtje vrij te maken voor ‘Rots en Water’ in combinatie met cirkeloefeningen. Velen van jullie zullen zich uiteraard afvragen wat dit is. Eigenlijk zijn we dan hoofdzakelijk bezig met sociale vaardigheden: Hoe zien de leerlingen zichzelf? Hoe gaan leerlingen met elkaar om? Dit is uiteraard niet zo gemakkelijk. Iedereen is volop bezig met zichzelf te ontwikkelen en op zoek te gaan naar een eigen mening. Daar komt uiteraard bij dat ze in groep ook zo goed mogelijk met elkaar moeten leren omgaan.

Rots staat voor eigen grenzen aan kunnen geven, zelfstandig beslissingen kunnen nemen, een eigen weg kunnen gaan.

Water staat voor communicatie, kunnen luisteren, samen naar oplossingen kunnen zoeken, en de grenzen van anderen te respecteren.

We starten de les dan ook steeds met de ‘Rots- en Watergroet’. Dan volgen er oefeningen (rond ademtechniek, het sterk staan, het focussen, enz.) en spelen, regelmatig afgewisseld met momenten van zelfreflectie en kringgesprekken. Door te ervaren wat je zelf met je lichaam kan doen, dat je je kan verdedigen, wordt het zelfvertrouwen vergroot. Het is belangrijk dat iedereen zijn grenzen kan aangeven en voor zichzelf kan opkomen (op een uiteraard aanvaardbare manier).

Zonder dat de kinderen het weten, proberen we dit aan de hand van deze oefeningen te doen.