Deze week leerden we geen nieuw woordpakket aan. Wel stonden we nog eens extra stil bij de klinkers en de medeklinkers. Wij weten nu heel goed dat we klinkers kunnen roepen en medeklinkers niet. Bovendien kunnen we ook de klinkers in drie groepen indelen, namelijk de korte, de lange en de andere (tweeklanken). Dit kent voor ons geen geheimen meer!

Tijdens de lessen wereldori├źntatie werken we rond het thema ‘mijn familie’. Iedereen mocht een foto meebrengen van zijn/haar gezin en hierover vertellen. We kwamen tot de ontdekking dat er heel wat gelijkenissen zijn tussen ieders gezin, maar ook heel wat verschillen.

Tijdens de lessen muzische vorming hadden we het over ‘mij’ (onszelf). Eerst kwamen we tot rust aan de hand van een relaxatieverhaal. Daarna luisterden we naar een lied over ‘mij’. Dan was het tijd voor de knutselles. We maakten gebruik van noppenfolie, wit en zwart tekenpapier, verf en krijt. Met deze materialen maakten we een zelfportret. Deze hangen uit in de klas. Wie zou wie zijn?