In de rekenlessen zijn we volop bezig met de leerstof van het eerste leerjaar te herhalen. De splitsingen tot 10 zijn van groot belang! Deze dienen in het tweede leerjaar vlot gekend te zijn. De kinderen krijgen regelmatig een potje mee naar huis waarin alle splitsingen geknipt zitten. Ook proberen we regelmatig enkele spelletjes hierrond te spelen. Zo trokken we dinsdag naar buiten om het grote splitsspel te spelen. Er lagen 11 hoepels op het grasveld met daarin de getallen van 0 tot en met 10. De kinderen kregen een splitsoefening en moesten het kaartje bij het juiste cijfer proberen leggen. Zo ging het spel verder tot alle splitskaartjes van de juf op waren. We slaagden erin om in 6 minuten tijd alle kaartjes in de juiste hoepel te leggen. Volgende week spelen we nog eens dit spel en we proberen om onze tijd nog te verbeteren. Duimen maar!