Na twee weken herfstvakantie zijn we er opnieuw volop ingevlogen in het tweede leerjaar. In onze klas proberen we heel veel te lezen. Dit is toch wel nodig, zeker na de coronaperiode van vorig schooljaar… Vaak lezen we met de volledige klas, per twee, met iemand van het vijfde of zesde leerjaar, alleen,… maar ook proberen we dit vaak op een speelse manier te doen. Hiervoor maken we gebruik van allerlei spelletjes, de I-Pads, de computer,… . Meestal worden we dan in groepjes van twee verdeeld met als doen om elkaar ook wat te helpen en te controleren.

Naar aanleiding van de voorleesweek die volgende week (van 21 tot 29 november) plaatsvindt, zijn we in de lessen wereldori├źntatie ook volop bezig rond ‘boeken’. We stonden uitgebreid stil bij de geschiedenis van het boek en hoe een boek nu tot stand komt… We vonden dit allemaal heel interessant en volgende week zullen we hier dan ook verder rond werken.